در حال بارگذاری

جستجو

آرشیو اطلاعیه‌های تشکیلات عمومی

برنامه تشکیلات دمکراتیک زنان ایران برای دستیابی به‌خواسته‌های انسانی و برابرخواهانه زنان  

تشکیلات دمکراتیک زنان ایران

در آستانه روز فرخنده  ۸ مارس ۲۰۲۴ / ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ ، گرامی داشت روز جهانی زنان، تشکیلات دموکراتیک زنان ایران برنامه مدون خود برای دستیابی به خواسته های انسانی و برابرخواهانه زنان ایران را به شرح زیر اعلام می دارد:

برنامه تشکیلات دمکراتیک زنان ایران برای دستیابی به‌خواسته‌های انسانی و برابرخواهانه زنان

 

زنان ایران همواره در مقاطع مهم تاریخی نقش تاثیرگذاری در حیات سیاسی کشور ما ایفا کرده‌اند: از شرکت زنان در انقلاب مشروطیت، در جنبش ملی‌شدن نفت و مبارزه برای گرفتن حق سوادآموزی و حق رای گرفته تا شرکت وسیع و میلیونی در انقلاب مردمی سال ۱۳۵۷. اما خواست برابری و آزادی‌خواهانه زنان در انقلاب بهمن نه تنها برآورده نشد، بلکه با به‌دست‌گرفتن قدرت توسط رژیم جمهوری اسلامی، تحمیل حجاب اجباری و به‌دنبال آن بازپس گرفتن بسیاری از حقوق مدنی که زنان طی سال‌ها مبارزه در رژیم ستم‌شاهی به‌دست آورده‌ بودند، ستم چندگانه بر زنان ایران را تشدید کرده ‌است. اِعمال سیاست تبعیض‌آمیز جنسی جنسیتی و سرکوب در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، و تحمیل دیدگاه‌های واپسگرایانه و قیم‌مآبانه نسبت به زنان و فرودست‌انگاری آنان، همراه با اجرای سیاست‌‌های اقتصادی نولیبرالی، به فقر بیشتر توده‌های محروم جامعه، به‌ویژه زنان کارگر و زحمتکش دامن زده و به تعمیق شکاف جنسیتی در میهن ما منجر شده‌ است.

زنان در خیزش‌های دهه‌های اخیر نقش و جایگاه برجسته‌ای داشته‌اند. حضورچشمگیر دختران دانشجو در تیرماه ۱۳۷۸ و جنبش سبز، جایگاه پررنگ زنان در خیزش‌های دی ماه ۱۳۹۵ و آبان ماه ۱۳۹۸ و سپس نقش محوری زنان در خیزش زن، زندگی، آزادی نشانگر اهمیت روزافزون حضور زنان در همه عرصه‌های اجتماعی است.

تشکیلات دمکراتیک زنان ایران که از بدو تاسیس خود همواره برای برابری، صلح و عدالت اجتماعی مبارزه کرده است راه بهبود شرایط زندگی زنان و مردم میهمن‌مان را در برقراری یک دولت ملی و دمکراتیک می‌بیند.

هدف نهایی تشکیلات دموکراتیک زنان ایران دستیابی به تساوی کامل حقوق زنان در جامعه‌ای عاری از استثمار و بر مبنای کرامت و حقوق انسانی زنان می‌باشد. تشکیلات دمکراتیک زنان ایران برنامه زیر را در راه رسیدن به برابری و عدالت برای همه انسان‌ها، فارغ از جنس، مذهب، ملیت، عقیده و فرهنگ در پیش رو دارد و برای برابری و رهایی از تبعیض، محو خشونت و لغو همه قوانین زن‌ستیزانه که در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، حقوقی و قضایی علیه زنان وضع شده، و مغایر مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و شئون اجتماعی و انسانی زنان است، مبارزه می‌کند. تشکیلات دموکراتیک زنان ایران اعتقاد راسخ دارد که پیکار زنان برای دستیابی به حقوق ابتدایی و انسانی جهانشمول و در راس آن‌ها داشتن حق حیات، نبردی جدا از مبارزات سایر نیروهای اجتماعی نیست. بنابراین مبارزه برای داشتن حق حیات و لغو حکم اعدام و تلاش برای بسیج افکار عمومی علیه این حکم ضد انسانی را از وظایف مبرم مبارزاتی خود به‌حساب می‌آورد.

 

برابری کامل حقوق زنان در همه عرصه‌ها

یکی از پایه‌های اصلی برنامه تشکیلات دمکراتیک زنان ایران مبارزه برای تغییر قوانین سیاسی و قضایی و اجتماعی حاکم و همچنین ریشه‌کن کردن فقر و تبعیض و نابرابری‌های عمیقی است که در طی بیش از یک سده حکومت‌های استبدادی و زن‌ستیز به‌ویژه حاکمیت ارتجاعی جمهوری اسلامی بر مردم ما به‌خصوص زنان و دختران جوان تحمیل کرده‌اند.

 

براین اساس تشکیلات دمکراتیک زنان ایران خواهان اقدام‌های زیر است:

لغو حکم اعدام و تلاش برای بسیج افکار عمومی برای ممانعت از اعدام؛

لغو تمام قوانین ارتجاعی به‌جا مانده از رژیم‌های سلطنتی یا وضع شده در رژیم جمهوری اسلامی؛

لغو تمامی محدودیت‌های قانونی برای حضور زنان در جامعه در عرصه‌‌های مختلف اقتصادی اجتماعی و سیاسی از جمله انتخاب زنان در همه سطوح سیاسی کشور؛

لغو لایحه‌ها و قانون‌های ارتجاعی مثل قانون «خانواده»، قانون «حجاب و عفاف» و قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»؛

طرد رسوم قرون وسطایی مانند الزام به تمکین، حذف بکارت و ختنه زنان؛

لغو چند همسری و داشتن حق برابر در امر ازدواج و طلاق؛

لغو حجاب اجباری و تفکیک جنسیتی در ادارات، مدارس عالی، بیمارستان و پارک‌ها و سایر مجامع عمومی؛

لغو کامل سیاست سهمیه‌بندی جنسیتی و بومی‌گزینی در دانشگاه‌ها و مدارس عالی؛

حق سرپرستی (حضانت) فرزندان، انتخاب آزادانه همسر، حق سقط جنین؛

حق آزادانه پوشش و آزادی مسافرت؛

تامین حق شهادت برابر در دادگاه و حق قضاوت؛

تامین تساوی در برخورداری از ارث؛

لغو تمامی محدودیت‌هایی که رژیم جمهوری اسلامی ایران بر سر راه تحصیل، کار، ورزش و هنر زنان ایجاد کرده‌ است؛

لغو و غیرقانونی کردن کودک همسری به‌عنوان یکی از معضلات بزرگ اجتماعی ترویج و تشدید شده در دوران حکومت فاجعه‌بار نظام جمهوری اسلامی، و ایجاد نهادهای اجتماعی که به قربانیان این سیاست یاری رسانند.

 

حقوق زنان در جامعه

ایجاد نهادها و سازمان‌های مدنی و غیردولتی در دفاع از حقوق زنان؛

پیوستن و اجرایی کردن رسمی کنوانسیون‌هایی مانند کنوانسیون رفع هر نوع خشونت علیه زنان و سند ۲۰۳۰ یونسکو؛

تامین خدمات رایگان برای تنظیم خانواده؛

جرم‌انگاری اشکال مختلف آزار و اذیت جنسی علیه زنان و تصویب قوانین بازدارنده؛

ایجاد مراکز مشاوره و خانه‌های امن و گسترش فعالیت‌های مردم نهاد برای مبارزه با خشونت در کنار تغییر قوانین،

تغییر بستر فرهنگی که خشونت علیه زنان را ترویج و آنان را تشویق به تحمل می‌کند و آگاهی دادن به زنان و مردان برای آشنایی با حقوق خود

 

حقوق زنان در عرصه‌های اقتصادی

ایجاد بسترهای مناسب برای دستیابی زنان به استقلال اقتصادی؛

تضمین قانونیِ برابری حقوق زن و مرد در تمامی زمینه‌های اشتغال مطابق قراردادهای سازمان بین‌المللی کار و منشور جهانی حقوق سندیکایی؛ از جمله از راه ایجاد فرصت‌های برابر شغلی و تضمین مزد مساوی در برابر کار مساوی با مردان؛

لغو قراردادهای موقت کار برای همه شاغلان؛

ایجاد شیرخوارگاه‌ها و مهدکودک‌های دولتی در کنار کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و ادارات؛

تامین حداقل ۶ ماه مرخصی زایمان با پرداخت حقوق و تضمین بازگشت به کار و امنیت شغلی زنان و حمایت‌های دولتی مانند ایجاد شبکه‌های فراگیر مهد کودک و کودکستان‌ها، به‌‌ویژه برای کمک به زنان شاغل و سرپرست خانوار؛

حق برخورداری مادران و پدران شاغل از مرخصی با حقوق در زمان بیماری کودک؛

حق تامین کار برای زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست و تامین بیمه‌های اجتماعی برای آنان و افراد تحت تکفل‌شان؛

تامین امکانات سوادآموزی برای زنان و دختران هنگام اشتغال با دستمزد کامل؛

ایجاد دوره‌های کوتاه‌مدت ارتقاء شغلی برای زنان و دختران هنگام اشتغال با حقوق کامل؛

برنامه‌ریزی برای آموزش فنی – حرفه‌ای به‌منظور ارتقای شغلی زنان برابر با مردان؛

تامین مسکن و تنظیم اجاره مسکن برای خانوارهای کم‌درآمد؛

حمایت از زنان زحمتکش به‌ویژه سرپرست خانوار کم‌درآمد با اعطای وام‌های کم یا بدون بهره.

 

تامین حقوق زنان روستایی

زنان روستایی ایران سهمی مهم در اقتصاد کشور دارند. کم‌ترین حقوق مالکیت به زنان روستایی تعلق دارد. وضعیت مالکیت زنان به‌طور کامل در مزارع کشاورزی، دام‌پروری و باغ‌داری روشن نیست و نیاز مبرمی به ایجاد قوانین حقوقی عادلانه و برابر دراین زمینه‌ها دارد.

 

تشکیلات دمکراتیک زنان ایران خواهان تدوین قوانین حمایت از زنان روستایی و اقدام‌های زیر می‌باشد:

دستیابی زنان روستایی به‌ویژه زنان کارگر و کشاورز و قالیباف به بیمه بازنشستگی و تامین امکانات بهداشتی و درمانی و رفع محرومیت‌ها و بی‌عدالتی‌ها؛

ایجاد قوانین حقوقی عادلانه و برابر در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی زنان روستایی؛

اشتغال‌زایی و توانمندسازی زنان روستایی و زنان سرپرست خانوار روستایی توسط تعاونی‌های روستایی؛

حمایت کامل از نقش‌ تولیدی زنان روستایی که عمدتا در امور پرزحمت و طاقت‌فرسا مانند کار در شالیزارها مشغولند؛

حمایت از اشتغال زنان روستایی در فعالیت‌های غیر زراعی مانند دامداری، پرورش طیور، زنبورداری، نوغان‌داری و صنایع دستی؛

تامین اعتبارنهادهای کشاورزی به‌ویژه برای زنان روستایی برای جبران سالها محدودیت بر مالکیت زمین؛

 

بهداشت و سلامت

تشکیلات دمکراتیک زنان ایران خواهان اقدام‌های زیر می‌باشد:

لغو خصوصی‌ سازی و ایجاد سیستم رایگان، برابر و همگانی بهداشت و درمان؛

حق سقط جنین و داشتن کنترل زنان بر بدن خود از جمله در امر بارداری و فرزندآوری؛

دسترسی رایگان به امکانات و داروهای پیشگیری از بارداری؛ اطلاع رسانی به زنان و مردان در مورد روش‌های جلوگیری از بارداری،

دسترسی به خدمات رایگان پزشکی در رابطه با بارداری، زایمان و مراقبت‌های پزشکی پس از زایمان؛

تاسیس کلینیک‌های رایگان سلامت زنان به‌ویژه در مناطق محروم و روستایی

 

حقوق کودکان و نوجوانان

کودکان و نوجوانان ایران آینده‌سازان جامعه هستند. سلامت و رشد فرزندان ایران در زمینه‌های تربیتی، فرهنگی، و تحصیلی متضمن زمینه‌های رشد و شکوفایی و باروری سرزمین و مردم ماست. ایجاد بستری سالم و پویا برای رشد کودکان و نوجوانان از اهداف ماست. تشکیلات دمکراتیک زنان ایران برنامه زیر را برای رشد کودکان و نوجوانان میهن‌مان هدف فعالیت‌های خود قرارداده:

تضمین حقوق کودکان و نوجوانان در داشتن شناسنامه بدون هرگونه تبعیض؛

تضمین حق تابعیت برای کودکان متولد ایران که فرزند پدر غیر ایرانی هستند و کودکانی که والدین آنها مشخص نیستند، و صدور شناسنامه ایرانی برای آنها؛

تامین حمایت و سرپرستی مراکز دولتی برای کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست یا کودکانی که در محیط خانوادگی مورد آزار روحی و جسمی قرار می‌گیرند؛

حفظ سلامت و رشد طبیعی کودکان از طریق پوشش درمانی، جسمی و روحی رایگان؛

ایجاد زمینه‌های آموزشی و پرورشی و برنامه‌های رایگان برای تفریح، بازی و ورزش (مانند ایجاد پارک‌ها و مراکز ورزشی و هنری) برای همه کودکان و نوجوانان؛

تضمین حق تحصیل رایگان از کودکستان تا آموزش عالی؛

مبارزه با پدیده ناهنجار «کودکان کار» از راه ممنوعیت کار کودک مطابق قرارداد‌های بین‌المللی؛

تامین شیوه‌های حمایتی و تربیتی در حقوق قضایی برای کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال به‌ دور از هرگونه اعمال خشونت‌های روحی و جنسی؛

تغییر حداقل سن قانونی ازدواج به ۱۸ سال؛

تدوین قوانین لازم در جهت تضمین اجرای بدون شرط مفاد کنوانسیون حقوق کودک.

 

زنان و محیط زیست

امروز جهان ما با بحران عظیم زیست‌محیطی روبه‌رو است که نتیجه شیوه تولید سرمایه‌داری و بهره‌برداری ناهنجار از منابع انسانی و طبیعی است و در میهن ما نیز در نتیجه تحمیل سیاست‌های فاجعه‌بار صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در دهه‌های اخیر آسیب زیادی به محیط زیست وارد آمده‌است. آلودگی هوا و کمبود آب، خشک‌شدن دریاچه‌ها و رودخانه‌ها، و طوفان‌های شنی نمونه‌هایی از این آسیب‌ها هستند. زنان میهن ما و به‌ویژه زنان زحمت‌کش آسیب‌های ناشی از این بحران را به‌شکل مضاعف متحمل می‌شوند. برای جلوگیری از ادامه روند آسیب به محیط زیست و برای احیا و حفظ همه منابع طبیعی و استفاده از آنها در چارچوب منافع مردمی و ملی و پایدار، ضروری است تا از جمله به اقدام‌های زیر بپردازیم:

آموزش زیست‌محیطی به زنان روستایی؛

حفاظت، احیا و استفاده پایدار از اکوسیستم‌های آب شیرین زمینی، و از جنگل‌ها، تالاب‌ها، کوه‌ها و زمین‌ها؛

توقف جنگل‌زدایی و احیای جنگل‌های تخریب شده و جلوگیری از استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی؛

حفاظت و جلوگیری از انقراض حیات‌ وحش؛

پایان‌دادن به شکار غیرقانونی و قاچاق جانداران حفاظت‌شده گیاهی و جانوری، حفظ و استفاده پایدار از تنوع زیستی و اکوسیستم‌ها و حفاظت جنگل‌ها، و مبارزه با شکار غیرقانونی و قاچاق گونه‌های حفاظت شده؛

بالا بردن آگاهی عمومی و حساسیت محیط زیستی در جامعه و ضرورت گنجاندن محیط زیست در برنامه آموزشی مدارس؛

حضور زنان در حوزه مدیریت محیط زیست.

 

اسفند ۱۴۰۲

تشکیلات دمکراتیک زنان ایران