در حال بارگذاری

جستجو

اطلاعیه‌های تشکیلات چرخان

به مناسبت ۲۹ نوامبر ، روز همبستگی با مردم قهرمان فلسطین

29 نوامبر، روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین است. مردمی که دهه هاست از خانه و کاشانه خود رانده شده اند . نامگذاری این روز توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۷ به منظور نشان دادن توجه جهانی به وضعیت دردناک مردم فلسطین و مشکلات آنان انجام شده است.

کشتار مردم بی گناه فلسطین به گناه مبارزه برای دستیابی به حق زندگی در کشور مستقل خود ، از جمله کشتار زنان و کودکان فلسطینی در فجایعی مانند فاجعه کشتار غزه و دیگر حملات جنایتکارانه صهیونیستی از حافظه تاریخ زدودنی نیست.

هم اکنون زندانیان زیادی از جمله زنان شجاع و مبارز به خاطر مبارزات قهرمانانه و حق طلبانه خود در زندان های اسرائیل و در شرایط فاجعه بار کرونایی بسر میبرند.
آنان قربانیان سیاست های جنگ افروزانه امپریالیسم آمریکا و متحدان ارتجاعی آن در منطقه هستند که این سیاستهای خانمان برانداز تا کنون میلیون ها کشته و آواره به جای گذاشته است. نیروهای مترقی جهان همواره خواستار بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین خود و آزادی کلیه زندانیان سیاسی از جمله زنان و کودکان زندانی در زندانهای اسرائیل بوده و هستد.

تشکیلات دموکراتیک زنان ایران نیزضمن همبستگی با مبارزات مردم قهرمان فلسطین ، به ویژه  همبستگی با زنان مبارز و صلح جوی آن دربرپایی کشور مستقل فلسطین در محدوده مرزهای پیش از 1967 و دیگر خواست های برحق شان، خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی که در زندان های اسراییل گرفتار هستند و بازگشت  همه آوارگان فلسطین به میهن خود می باشد .

تشکیلات دموکراتیک زنان ایران

۲۹ نوامبر ۲۰۲۰ / ۹ آذر ۱۳۹۹