در حال بارگذاری

جستجو

اطلاعیه های فدراسیون چرخان

بیانیهٔ ریاست فدراسیون دموکراتیک جهانی زنان دربارهٔ وضعیت در افغانستان

 

فدراسیون دموکراتیک جهانی زنان (WIDF) که متعهد به حقوق زنان، صلح در جهان، و حق تعیین سرنوشت ملّت‌ها است، با توجه به وضعیت وخیمی که زنان و دختران افغان، در بستر بحران سیاسی-اجتماعی افغانستان در پی سقوط [دولت] رئیس‌جمهور اشرف غنی و استقرار دولت طالبان، متحمل شده‌اند، اعلام می‌دارد که:

  • نگران تضمین کارآ و مؤثر حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان افغان، به‌ویژه امکان تحصیل، اشتغال، راه‌انداختن کسب‌وکار، و دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و زندگی بدون خشونت آنهاست. ما مُصرانه از جامعهٔ جهانی می‌خواهیم که در دفاع زنان افغان از حقوقشان، در کنار و همراه با آنها باشد.
  • ما همبستگی خود را با زنان افغان اعلام می‌کنیم و انتظار داریم که دستاوردهای آنها، شامل مشارکت سیاسی [در جامعه]، تأمین شود. ما همهٔ طرف‌های درگیر فرا می‌خوانیم که نگذارند حقوق زنان به سلاحی ژئوپلتیک تبدیل شود.

 

مردم افغانستان این حق و شایستگی را دارند که در صلح زندگی کنند!

بکوشیم که صدای زنان در سراسر جهان به گوش برسد!

اوت ۲۰۲۱