در حال بارگذاری

جستجو

چرخان عمومی

جان زنان افغانستان در خطر است ! «مرسل» توسط طالبان تیرباران شد !

ایمیلیا اسپارتک:

تصویر زن جوانی است که در مسیر شاهراه بادغیس- هرات از موتر پایین آورده می شود و به جرم این که در بخش ریاست امور زنان  افغانستان ایفای وظیفه می کرد، توسط طالبان بطرز فجیعی در کنار جاده  تیر باران می شود. اسم این دختر جوان مرسل است و در حالی که برقع پوشیده بود، هویتش در یک ایستگاه بازرسی اتومبیل ها توسط طالبان کشف وبلافاصله در کنار جاده اعدام می شود.

 

فعالان زنان افغانستان در خطراند !

صدای رسای زنان افغانستان باشیم !

تشکیلات دموکراتیک زنان ایران

۸ شهریور ۱۴۰۰