در حال بارگذاری

جستجو

چرخان زنان در آینه تاریخ

هفت دهه تجربه ارزشمند تشکیلات دموکراتیک زنان ایران

جلسه کلاب هاوسی در کلاب مکث:
“هفت دهه تجربه ارزشمند تشکیلات دمکراتیک زنان ایران”
با حضور : شهین دوستدار نماینده تشکیلات دموکراتیک زنان ایران ، بانو صابری ، ناهید مذکوری، آذر سپهر و …
زمان: شنبه ۵ فوریه ۲۰۲۱ – ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ – ساعت ۲۱ به وقت ایران

https://www.clubhouse.com/join/%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%AB/QMT1ALLT/xla35L44