در حال بارگذاری

جستجو

خشونت علیه زنان عمومی مقالات و دیدگاه‌ها

خواسته های زنان عضو مرکز منطقه‌یی عربِ فدراسیون دموکراتیک جهانی زنان

درخواست زنان عضو مرکز منطقه‌یی عربِ فدراسیون دموکراتیک جهانی زنان

 

سازمان‌های زنانِ عضو مرکز منطقه‌یی عربِ فدراسیون دموکراتیک جهانی زنان و دیگر تشکیلات زنان فعالی که عضو فدراسیون هستند، [شامل] سازمان‌های فرهنگی و پزشکی، سازمان‌های اجتماعی و توده‌یی، و سندیکاها و فدراسیون‌های مشاغل حرفه‌یی، اعلام می‌کنند که اکنون زمان آن فرارسیده است که زنان در منطقهٔ عرب ما در روند توسعهٔ کشورهای خودشان شرکت داشته باشند. امروزه این زنان در یاری‌رسانی به ملّت خود برای بیرون رفتن از بحران جدّی سلامت کنونی ناشی از همه‌گیری ویروس کورونای جدید، و دیگر بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، و مالی که کشورهایشان درگیر آنها هستند، از هیچ اقدامی کوتاهی نمی‌کنند. امّا زنان و دختران در معرض شدیدترین خشونت‌های خانگی قرار دارند که بر اثر قرنطینه و خانه‌نشینی کنونی [به‌خاطر کووید-۱۹] گسترده‌تر نیز شده است.

بنابراین، این درخواست فوری برای واکنش فوری و سریع را از نیروهای دموکراتیک در کشورهای عرب داریم که به دولت‌ها و پارلمان‌های کشورشان فشار بیاورند که:

  1. از زنان و دختران در برابر خشونت خانگی تحقیرآمیز و هولناکی که امروزه شدّت یافته و اخیراً ده‌ها قربانی نیز گرفته است، حفاظت و حمایت کنند،
  2. تدوین و تصویب قوانینی را که مانع اعمال خشونت خانگی می‌شوند، و مواد و بندهایی در حفاظت و حمایت مؤثر از زنان دارند و ضمانت اجرایی جدّی دارند، تسریع کنند تا از خشونت علیه زنان جلوگیری شود،
  3. فرهنگ حقوق و مسئولیت برابر بر پایهٔ نظام حقوق بشر، یعنی فرهنگی متفاوت با دیگر فرهنگ‌های نشئت گرفته از سنّت‌ها و عادت‌های گذشته که به مردها اجازه و اختیار در کنترل کردن زندگی زنان از زمان تولد یا مرگ را می‌دهد و خشونت علیه زنان را قانونی می‌کند، ترویج دهند،
  4. مبارزه علیه خشونت جنسیتی را بخشی از استراتژی دولت‌های عرب در مقابله با همه‌گیری کووید-۱۹ قرار دهند.

 

ما همچنین از رهبری فدراسیون دموکراتیک جهانی زنان درخواست عاجل داریم که یک کارزار همبستگی با زنانِ کشورهای عربی که در معرض خشونت‌های هولناک خانگی قرار دارند، راه بیندازد و این درخواست ما را به نهادهای مربوط در سازمان ملل متحد و دیوان کیفری بین‌المللی نیز برساند. با توجه به موقعیت فدراسیون در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، و نیز موقعیت آن در مقام ناظر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از فدراسیون می‌خواهیم که به دولت‌های عرب برای تصویب و اجرای قوانین بازدارندهٔ [خشونت خانگی]، در حفاظت و حمایت اجتماعی از امنیت زنان، فشار بیاورد تا بتوان خشونت خانگی را متوقف کرد و هرچه زودتر بر رنج زنان در منطقهٔ کشورهای عربی نقطهٔ پایانی گذاشت.

 

۲۹ آپریل ۲۰۲۰