در حال بارگذاری

جستجو

اطلاعیه های فدراسیون چرخان خشونت علیه زنان عمومی

“انجمن زنان دموکراتیک سراسر هند”، پیروزی تاریخی زنان ایران را ستایش می کند

 

“انجمن زنان دموکراتیک سراسر هند”  ( (AIDWAدر بیانیه ای که در تاریخ ۱۶ آذر (۷ دسامبر) صادر شد، تبریک صمیمانه  خود را به زنان شجاع ایران و همه مردمی که در سه ماه گذشته، در اعتراض به قتل در بازداشتگاه مهسا امینی ۲۲ ساله توسط گشت ارشاد به خیابان ها آمدند، ابراز داشت. مهسا امینی به اتهام عدم پوشش صحیح سر توسط گشت ارشاد دستگیر شده بود.

 

زنان ایران با سوزاندن حجاب و کوتاه کردن موهای بلند خود به این قتل اعتراض کردند. همراه با آنان، بسیاری از روشنفکران، دانشجویان، هنرمندان و شهروندان مترقی ایران به رویارویی رژیم سرکوبگر رفته و با باتوم و گلوله روبرو شدند. این مبارزه بی وقفه و متحد برای حق زنان در انتخاب لباس و آزادی در مکان های عمومی، دولت ایران را وادار کرد تا گشت ارشاد را تعطیل نماید. دادستان کل کشور اعلام کرد که گشت ارشاد بخشی از نظام قضایی کشور نیست. زنان ایران، ارائه کننده نمونه درخشانی هستند از آنچه مبارزه متحد برای آزادی و برابری می تواند به بار بیاورد.

 

این یک پیروزی بزرگ برای زنان ایران و همچنین برای زنان سراسر جهان است که در برابر ظلم و ستم و  انواع مختلف افراط گرایی مذهبی مقاومت می کنند. این درسی است برای دولت های خودکامه در سراسر جهان که از دین برای سرکوب حقوق زنان استفاده می کنند.

 

“انجمن زنان دموکراتیک سراسر هند” با اعتراض کنندگان دربند اعلام همبستگی می کند. اکنون و در پی عقب نشینی گشت ارشاد، ما از دولت رئیسی خواستار لغو همه بازداشت ها و آزادی همه کسانی هستیم که در پی این اعتراضات زندانی شده اند.

 

  • توضیح تشکیلات دموکراتیک زنان ایران: انجمن زنان دموکراتیک سراسر هند (آ.آی.د.دبلیو.آ.) بزرگترین سازمان مستقل زنان با گرایش چپ است که متعهد به دستیابی به دموکراسی، برابری و رهایی زنان در هند است. اعضاِ آن از همه اقشار جامعه فارغ از طبقه، لایه اجتماعی، و قومیت هستند. این سازمان با بیش از 9 میلیون عضو در حال حاضر در 23 ایالت هند حضور دارد. حدود دو سوم قدرت این سازمان از زنان فقیر روستایی و شهری ناشی می شود.

 

۲۳ آذر۱۴۰۱/ ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲