در حال بارگذاری

جستجو

اطلاعیه‌های تشکیلات چرخان زنان در آینه تاریخ

پیام تشکیلات دموکراتیک زنان ایران به فدراسیون دموکراتیک جهانی زنان به مناسبت ۷۵ مین سال تاسیس آن

 

رفقای گرامی هیئت اجرائیه فدراسیون دموکراتیک جهانی زنان

تشکیلات دموکراتیک زنان ایران ۷۵ مین سالگرد بنیانگذاری فدراسیون را به شما همرزمان گرامی و از طریق شما به تمام سازمان های دموکراتیک زنان عضو فدراسیون در سراسر جهان تبریک می گوید. ۷۵ سال پیش (۲ دسامبر ۱۹۴۵)  پس از پایان جنگ خانمانسوز دوم ، ۸۵۰ نماینده زن، پیکار گران صلح و عدالت اجتماعی، از سراسر جهان دور هم گرد آمدند تا ساختاری درخور برای مبارزه ای متحد برای جهانی عاری از جنگ و برای برابری و رفع تبعیض را بنا کنند.  مبارزات زنان و جنبش جهانی آنان در طول این 75 سال ، دستاوردهای  درخشانی به دست آورده است. ولیکن جنگ ها و کابوس آن هنوز بشریت را رها نساخته و امپریالیسم جهانی بخاطر پیشبرد منافع خود در مناطق مختلف جهان همچنان به جنگ دامن می زند.   هنوز هم سیاست های ضد مردمی اقتصادی و اجتماعی دولت های سرمایه داری بیشترین قربانیان خود را در بین زنان دارد.  به همین دلیل امروزه نقش برجسته زنان در مبارزه علیه جنگ و فقر و خشونت در کنار مبارزه برای رفع ستم جنسی و طبقاتی، به بخش جدایی ناپذیر مبارزه نیروهای مترقی برای دستیابی به صلح و آزادی و علیه سیاست های جنگ طلبانه امپریالیسم و ارتجاع مبدل شده است.

تشکیلات دموکراتیک زنان ایران مفتخر است که یکی از اولین همراهان و از بنیانگذاران فدراسیون دموکراتیک جهانی زنان بوده است.  بر رغم دشواری های سیاسی و اجتماعی در ایران در طول عضویت مان نمایندگان دموکراتیک زنان ایران  در نشست های فدراسیون دموکراتیک جهانی زنان شرکت داشته اند. ما اعتقاد راسخ داریم که برای رسیدن به صلح و آزادی، عدالت و  پیشرفت اجتماعی، همکاری و همبستگی جهانی زنان  نیازی مبرم است که چرا که در عرصه های مختلف مبارزه جاری زنان در گوشه و کنار گیتی و از جمله در ایران یاری می رساند.

با آرزوی موفقیت های بیشتر فدراسیون دموکراتیک جهانی زنان در مبارزه برای جهانی بهتر ، جهانی عاری از نابرابری، جنگ ، فقر و خشونت  ، تبریکات صمیمانه ما را بپذیرید.

تشکیلات دموکراتیک زنان ایران

۲ دسامبر ۲۰۲۰