در حال بارگذاری

جستجو

عمومی

پیام تشکیلات دمکراتیک زنان ایران به مناسبت ۷۰ مین سالگرد بنیان گزاری تشکیلات دمکراتیک زنان اتریش

تشکیلات دمکراتیک زنان ایران

رفقا و دوستان گرامی!

 

تشکیلات دمکراتیک زنان ایران، یکی از قدیمی ترین اعضای فدراسیون دمکراتیک جهانی زنان، گرم ترین درود های خود به مناسبت هفتادمین سالگرد بنیان گزاری تشکیلات دمکراتیک زنان اتریش را به شما و اعضا و هواداران و همه زنان مبارز اتریش تقدیم می دارد. تشکل صنفی سیاسی و مبارز زنان  که در سال ۱۹۴۸ پایه گزاری شد و بنیان گزاران آن از کمونیست های برجسته در جنبش  کارگری و کمونیستی اتریش و جنش صلح بودند: مارگارته لیهوتسکی  و ایرما شواگر دو  مبارز کمونیست که همواره به عنوان نماد مقاومت ضد فاشیستی، نماد مبارزه برای برابری جنسیتی و طبقاتی و نماد جنبش صلح، در اتریش و در جهان، شناخته شده و زندگی سراسر مبارزاتی آنان علاوه بر دستاوردهای تاریخی در میهن خود، پیوندی ناگسستنی و اثر گذار در جنبش جهانی صلح و جنبش جهانی زنان داشته است.

 

رفقا  و دوستان گرامی!

 

کمونیست ها همواره از پیشاهنگان راه آزادی و برابری بوده و علاوه بر فعالیت سیاسی درون احزاب کارگری، سازمانگر و سمت دهنده مبارزه توده های زنان برای دستیابی به مطالبات صنفی، اجتماعی و سیاسی زنان نیز هستند. رفقا مارگارته لیهوتسکی  و ایرما شواگر ، مبارزان  برجسته جنبش کارگری و کمونیستی اتریش ، در عین حال به عنوان سازمان ده مبارزات توده های زنان اتریش در دستیابی به مطالبات حق طلبانه و آزادی خواهانه زنان اتریش  نیز فعالیت های پر ثمر داشتند. فراموش نمی کنیم که رفیق ایرما شواگر یکی از آخرین مبارزان جبهه مقاومت علیه فاشیست های هیتلری که در سال ۲۰۱۵ درگذشت، تا پایان عمر پر بار خود همواره برای احقاق حقوق برابر زنان، از جمله داشتن جق برابر در کار، حذف قوانین پدرسالارانه ازدواج و خانواده و هم چنین لغو ممنوعیت سقط جنین در اتریش مبارزه می کرد. او هم چنین در دوره ای عضو مشاور فدراسیون دمکراتیک جهانی زنان بود.  ائتلاف وسیع سازمان های زنان اتریش که ایرما شواگر سهم قابل توجهی در ایجاد آن داشت ، برای اتحاد عمل سازمان های زنان در برگزاری ۸ مارس ، نمونه ای بارز از خلاقیت و تلاش زنی کمونیست و فعال حقوق زنان و جنبش صلح است که همواره برای پیشبرد اهداف تشکیلات دمکراتیک زنان اتریش پیکار کرده است. هم چنین کمونیست برجسته مارگارته لیهوتسکی،  نخستین رهبر تشکیلات دمکراتیک زنان اتریش که مبارزه و تعهد او به مسایل مربوط به زنان و صلح و نیز دانش حرفه ای او (اولین آرشیتکت زن اتریش) افتخارات فراوانی را برای کشور خود به ارمغان آورده است.

 

رفقا و دوستان عزیز!

 

همان طور که می دانیم جنبش جهانی زنان در یک صد سال اخیر دستاوردهای فراوانی داشته است : از به رسمیت شناختن حقوق زنان در بسیاری از عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی گرفته تا مبارزه برای حفظ محیط زیست ، برای شرایط بهتر زندگی و حقوق کودکان، علیه داد و ستد زنان و مبارزه علیه انواع خشونت و تبعیض در رابطه با زنان و .. اما با تمام این دستاوردها، شکاف طبقاتی و نابرابری جنسیتی هم چنان وجود داشته و شدت آن در جوامع مختلف یکسان نبوده و نیست. از جمله در کشور استبدادزده ما ، با شکست انقلاب مردمی  ۱۳۵۷زنان  ایران برای رسیدن به بسیاری از خواسته های ابتدایی و انسانی خود سرسختانه مبارزه می کنند و در این راه هزینه های فراوان داده و می دهند. این تلاش پیگیر زنان در کنار دیگر نیروهای مردمی، برای دستیابی به عدالت، صلح، دمکراسی و برابری، در جوامع پیشرفته صنعتی نیز به اشکال مختلف ادامه دارد.

 

رفقای عزیز!

 

همان طور که دراسناد نشست های فدراسیون دمکراتیک جهانی زنان تاکید می شود، امروزه  بحران سرمایه داری و سیاست های ریاضتی نولیبرالی زندگی توده ها به ویژه زنان را تحت تاثیر قرار داده و به فقر بیشتر و ناهنجاری های ناشی از آن دامن زده است. ایجاد تشنج و جنگ های منطقه ای – که زنان و کودکان از نخستین قربانیان آن هستند- و سیل مهاجرینی که در نتیجه این تجاوزات از میهن خود رانده می شوند، نضج گیری  نیروهای شبه فاشیستی،  تحریم ها و دخالت در امور داخلی دیگرکشورها،  در کنار تغییرات آب و هوایی و تخریب محیط زیست .. نقش حیاتی توده ها به ویژه زنان در جنبش صلح و برای دنیایی فارغ از جنگ و نابرابری و برای محو خشونت و استثمار طبقاتی و جنسیتی اهمیت بسزایی می یابد. تشکیلات دمکراتیک زنان اتریش نیز بر این اساس اهداف مبارزاتی خود را در خواسته های زیر متمرکز کرده است:

 

– حقوق و شانس  مساوی کار برای زنان و مردان

– علیه تبعیض در دنیای کار و اجتماع

– برای توسعه امکانات و شرایط اجتماعی و تحصیلی کودکان و زنان

– برضد سیاست طمع کارانه و سود جویانه نئولیبرا لیسم عامل گسترش فقر و خرابی محیط زیست .

– برای سیاست صلح جویانه و دوستی ملت ها، همبستگی انترناسیونالیستی با  زنان- علیه جنگ و فاشیسم

– بر ضد تحقیر انسانها، تبعیض نژادی و جنسیتی

– علیه سیاست ضد یهودی و سیاست بیگانه  هراسی

 

تشکیلات دمکراتیک زنان ایران با تبریک ۷۰ مین سالگرد بنیان گزاری تشکیلات دمکراتیک زنان اتریش ، ضمن اعلام همبستگی متقابل با مبارزات  دلیرانه زنان اتریش ، صمیمانه پیروزی شما  برای رسیدن به آماج های فوق را آرزو می کند.

 

با بهترین درود ها و همبستگی مبارزاتی

 

تشکیلات دمکراتیک زنان ایران

 

نوامبر ۲۰۱۸

 

 تشکیلات دمکراتیک زنان ایران