در حال بارگذاری

جستجو

اطلاعیه های فدراسیون چرخان

پیام همبستگی فدراسیون سازمان های زنان ژاپن

 

 

رفقای عزیز تشکیلات دموکراتیک زنان ایران، از اطلاعاتی که در رابطه با وضعیت دشوار مبارزه مردم ایران فرستادید، متشکریم.

ما، فدراسیون سازمان های زنان ژاپن (فیودان رن FUDANREN)، در روز جهانی رفع خشونت علیه زنان (4 آذر ماه) تظاهراتی در مقابل مجتمع پارلمان و مجلس نمایندگان ژاپن داشتیم و در مورد مبارزه زنان در ایران برای “زن، زندگی، آزادی” صحبت کردیم.

در همبستگی با شما

یوری هوری

فدراسیون سازمان های زنان ژاپن (فیودان رن)،

6 دسامبر 2022