در حال بارگذاری

جستجو

روز جهانی زن

هشت مارس روز همبستگی رزمجویانه با مبارزه زنان جهان مبارک باد

امروزه به دلیل سیاست های فاجعه بار و ضد مردمی حکومت ولایت فقیه  کشور در بحران عمیق اقتصادی و سیاسی به سر می برد. از طرفی جنبش اعتراضی  جوانان بیکارو مردم به جان آمده  که در ماه ژانویه  اتفاق افتاد و ۲۷ کشته به جای گذاشت،  پایه های دیکتاتوری ولایت فقیه را بار دیگر به لرزه در آورد.  دختران جوان نیز در این جنبش اعتراضی حضورفعال داشتند….

اعضای هیئت رئیسه  گرامی!

رفقای گرامی فدراسیون جهانی دمکراتیک زنان !

تشکیلات دمکراتیک زنان ایران ۸ مارس روز همبستگی جهانی زنان، روز گرامی داشت پیکار زنان برای دستیابی به صلح و آزاذی و عدالت جنسی و طبقاتی و برای ساختن جهانی بهتر، جهانی عاری از فقر و خشونت و تخریب محیط زیست را به شما صمیمانه تبریک می گوید.

نیروهای مترقی و آزادی‌خواه جهان همه ساله از روز هشتم مارس (۱۷ اسفندماه)، روز جهانی زن همچون روزی خجسته در مبارزه زنان در سراسر جهان بر ضد تبعیض جنسیتی استقبال می کنند و خاطره شکوهمند جنبشی را که در این روز تاریخی توسط کلارا زتکین و دیگر فعالان جنبش کارگری و کمونیستی شکل گرفت و دنیای کهنه و واپسگرای نگاه به زن به مثابه کالا را به چالش طلبید و سیمای جهان را دگرگون ساخت، با نگاه به مبارزات زنان و چالش های پیش رو ، گرامی می دارند.

در کشور ما ایران از سال ۱۳۰۱ ، بجز مقاطعی کوتاه، همواره در شرایط  سرکوپ حکومت های استبدادی ۸ مارس توسط زنان مبارز و پیشرو گرامی  داشته شد،  اما نگاه واپسگرایانه و قرون وسطایی به زن نه تنها کاهش نیافته بلکه چهار دهه پس از انقلاب مردمی که زنان در آن نقش موثر داشتند و توسط روحانیت مرتجع  مصادره و به  شکست انجامید، خواسته های ابتدایی و حق طلبانه زنان از یک صد سال پیش هم چنان در دستور کار مبارزاتی قرار دارد. خواسته هایی مانند جلوگیری از ازدواج کودکان در قانون مدنی ایران، حق انتخاب پوشش، حق دریافت مزد مساوی در برابر کار مشابه، حق طلاق، حق حضانت از فرزند، حق سفر، حق تحصیل ، حق انتخاب برخی از شغل‌ها و رشته‌های تحصیلی، حق انتخاب ورزش مورد علاقه‌، ممنوعیت حضور در میدان‌های ورزشی، عرصه‌های هنری و اجتماعی و…

غلاوه بر نقض آشکار حقوق انسانی زنان ، مردم ایران درگیر مبارزه با رژیمی اند که سیاست های اقتصادی و اجتماعی بشدت تبعیض آمیز و استثمارکرانه ای را دنبال و میلیون ها نفر را به فقر و تیره روزی کشانده است.  زنان کارگر و زحمتکش بیشترین آسیب ها را از این سیاست می بینند . رهبران حکومت ایران الگوهای اقتصادی و اجتماعی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و دیگر نهادهای جهانی را که در خدمت منافع سرمایه اند، بی چون و چرا دنبال می کنند.

زنان رسما از حق تشکیل سازمان های مدنی و سیاسی محروم اند و هر تلاشی در این راه به شدت سرکوب می شود. گواه آن آمار اعدام ها در این چهاردهه و نیز آمار فراوان زندانیان سیاسی و عقیدتی و فعالان مدنی است که هم اکنون درزندان های ایران به سر می برند و در بین آنان زنان ازهر رده سنی به ویژه  مادرانی که فرزند خردسال دارند(مانند نرگس محمدی) یافت می شود.  در هفته های اخیر دختران جوانی که به حق انتخاب پوشش و به «حجاب اجباری»   اعتراض مسالمت آمیزداشتند، دستگیر و در زندان ها مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفتند.

 دیدگاه قرون وسطایی ارتجاع ولایت فقیهی زن را هم چون کالایی می پندارد که فقط برای نیازهای جنسی مردان و کار در منزل آفریده شده است و در این رابطه محدودیت های فراوان در همه عرصه های اجتماعی سیاسی فرهنگی و به ویژه محدودیت ذر عرصه اقتصادی و اشتغال   زنان را اعمال می کند. آن چه که درآمارهای رسمی  ایران دیده می شود شکاف عمیق بین مشارکت اقتصادی زنان و مردان می باشد. ثمره این سیاست های مخرب  میانگین نرخ مشارکت اقتصادی ۱۲ در صد برای زنان ایران است در حالی که در خاورمیانه این رقم به ۲۲ درصد می رسد. در عین حال این سیاست مغایر با مفاد اغلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد بین المللی است که« دسترسی برابر زنان و مردان به منابع اقتصادی» را از وطایف دولت ها می شمرد. اما یکی از اولویت های سیاست گذاری دولت ها  که به حکم شرع و بنا به دستور ولی فقیه اعمال می شود ، کاستن از نقش زنان در تمامی عرصه ها از جمله در عرصه اقتصادی است.

به همین دلیل امروزه به دلیل سیاست های فاجعه بار و ضد مردمی حکومت ولایت فقیه  کشور در بحران عمیق اقتصادی و سیاسی به سر می برد. از طرفی جنبش اعتراضی  جوانان بیکارو مردم به جان آمده  که در ماه ژانویه  اتفاق افتاد و ۲۷ کشته به جای گذاشت،  پایه های دیکتاتوری ولایت فقیه را بار دیگر به لرزه در آورد.  دختران جوان نیز در این جنبش اعتراضی حضورفعال داشتند.

از طرف دیگر تشنجات منطقه ای و اقدامات  تجاوز کارانه امپریالسم آمریکا  به دنبال  طرح « خاور میانه بزرگ»  که تهدیدی جدی برای صلح جهان است وضع بغرنج و خطرناکی را در منطقه پدید آورده است. از این رومردم میهن ما ، چه زن یا چه مرد ، در دو جبهه باید بجنگند: هم با سیاست های جنگ طلبانه امپریالیسم که با تشنج آفرینی، سایه شوم جنگ را در منطقه می گستراند و هم با رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران و سیاست های نولیبرالی استثمار و تبعیض طبقاتی و جنسیتی. در این میان بخش بزرگی از دشواری‌های ناشی ازاین سیاست ها و افزایش فقر و بیکاری  و رواج قراردادهای موقت کار، به دوش زنان ایران افتاده است که از عوارض جانبی آن  افزایش چشمگیر خودفروشی زنان و دختران ، اعتیاد به مواد مخدّر، افزایش کودکان کار و خیابان، فروش کودکان به خاطر گذران زندگی و حتی افزایش فروش کلیه و دیگر اعضای بدن را می توان نام برد.

رفقای عزیز!

زنان ایران می دانند که آزادی هر جامعه ای در گرو آزادی زنان آن جامعه است. از این روی در کنار پیکار برای صلح، عدالت اقتصادی و اجتماعی، مبارزه برای  لغو قوانین قرون وسطایی رژیم ولایت فقیه علیه زنان در دستور کار مبارزاتی آنان است و در این راه هزینه های سنگین می پردازند.  با همبستگی و حمایت از مبارزات زنان ایران ، دست رژیم ارتجاعی و رن ستیز ولایت فقیهی  در سرکوب هر چه بیشتر آزادی خواهان به ویژه زنان زندانی سیاسی کوتاهترخواهد شد.

۸ مارس روز همبستگی رزمجویانه با مبارزه زنان جهان مبارک باد

با درودهای گرم

مینا راستین